ODLING MED TRADITION

Det finns en gammal tradition av att odla sparris på Österlen.
Odlingarna slogs ut på 1950-talet av importerad sparris på burk
från USA. Green Giant hette den.
Idag föredrar vi färsk sparris.
Och med ökad turism och intresse för närodlat kan den österlenska sparrisen idag konkurrera med lågprisimport.

SPARRISGÅRDEN

Sparrisgården är en mindre f d jordbruksfastighet strax utanför Skillinge. Vi köpte den 1997 för att ha en lokal för vår sparrishantering. Först renoverade vi befintliga byggnader och i det minsta utrymmet, där det nu är museum, hade vi vår gårdsbutik.

Efterhand har vi byggt ut ekonomibyggnaderna. 2009 byggde vi en ny hall för rationell hantering för hela kedjan som kylning, automatiserad renskärning,sköljning och sortering, allt för att ytterligare öka kvaliteten. Nyast är en maskinell buntningslinje.
Vid Öppet Hus-dagarna 20-21 maj 2017, visar vi upp hela anläggningen.BUTIK OCH VISNING

På Sparrisgården finns en separat Gårdsbutik, där vi säljer vår sparris och olika slags sparrisprodukter och sparrisplantor. Vi säljer även jordgubbar och andra bär samt grönsaker efter tillgång. Vår numera bantade Visningsträdgård är alltid tillgänglig. I maj har vi särskilda Öppet Hus-dagar då vi visar upp anläggningarna.