En säck rymmer 100 plantor
För god start krävs kraftiga plantor
När blasten vissnat skall den slås av.