ODLA SPARRIS

Vattning

Om plantorna blir liggande innan man får dem i jorden kan det vara en fördel att lägga dem i blöt i ljummet vatten några timmar före planteringen. Vattna annars vid planteringen och om det behövs, under första säsongen.

Sparris behöver mycket vatten, särskilt under sommaren då det kraftiga bladverket utvecklas. Men rötterna går djupt ned i jorden, så efter planteringsåret brukar man inte behöva vattna, såvida sommaren inte blir ovanligt torr. Vattna hellre rejält några gånger än ge småskvättar nu och då.
Men sparrisrötterna tycker inte om att bli stående i vatten, så undvik alltför fuktig mark.