ODLA SPARRIS

Plantering

Sätt plantorna i april- början av juni, så snart jorden "reder sig" men inte torkat upp för mycket. Lagom avstånd är 25-40 cm mellan plantor och 1,2-1,5 m mellan rader.
Mellan en sparrisrad och en gräskant eller staket kan det räcka med 50-75 cm. Det är bladverket som behöver plats att ''välla ut''.

Planteringsfåran ska vara 15-16 cm djup och ca 20 cm bred i botten så att rötterna kan sträckas ut som en solfjäder. Har man bara några plantor kan man göra gropar åt dem, så vida att rötterna kan bredas ut när knoppstället är i centrum.

Lägg plantorna i fåran, efter varandra. Bred ut rötterna. Täck med 6-8 cm jord, så att hela plantan, och särskilt det ömtåliga knoppstället, täcks ordentligt. Fyll på mera jord upp till marknivån, efterhand under sommaren.