ODLA SPARRIS

Vilket läge?

Sparris trivs bäst i öppet, soligt läge, redan halvskugga ger sämre skörd. Sparris trivs med värme men har inte problem med övervintring ens i kalla klimat. Vi har fått positiva rapporter från hobbyodlare såväl i Dalarna som längs Norrlandskusten. Man talar inte om jätteskördar men om friska plantor som ger välsmakande stänglar. Däremot får man se upp med vårfrosten och skydda stänglarna vid minusgrader, men det gäller i hela Sverige.
Bestäm från början var sparrisen ska växa. Plantorna tycker inte om att flyttas. Man kan inte heller odla sparris efter sparris utan måste vänta tio-tjugo år innan man planterar i samma jord igen. I gengäld verkar plantor som etablerar sig bra kunna ge god skörd i upp till tio, tjugo år.