ODLA SPARRIS

Jorden

Jorden bör vara djup och väldränerad med mycket sand och lite lera, och där rötterna kan breda ut sig, på djupet och i sidled. Vill man odla vit sparris bör jorden vara mycket sandig, så att man kan kupa upp den över plantorna. För grön sparris duger vanlig trädgårdsjord bra. Sparris kan växa i tyngre jord, men stänglarna blir efter några är tunnare och skörden mindre.

Förbered gärna trädgårdslandet hösten före planteringen. Ta bort allt flerårigt ogräs som kvickrot, maskros, tistlar och grästussar. Djupgräv till ca 40 cm djup. Luckra upp jorden runt omkring. Blanda i kogödsel eller väl multnad kompostjord för att öka mullhalten. Man kan också förbättra jorden vid planteringen.