ODLA SPARRIS

Gödsling

Sparris är mycket näringskrävande så håll undan ogräset, som minskar skörden.

Planteringsåret Sprid ut 0,5 kg fullgödselmedel (NPK) per 10 m2 före planteringen och mylla ned det lätt. Sprid ytterligare 0,5 kg per 10 m2 kring midsommar. Ingen gödsling senare under säsongen.

Året efter planteringen Öka givan till ca 1,5 kg per 10 m2, varav hälften ges direkt efter eventuell skörd (se skörd) och hälften kring midsommar.

Följande år De följande åren kan man sprida hela givan (1 kg per 10 m2) på en gång, direkt efter skörden. Gödsla aldrig senare än midsommar.

Ekologiskt Istället för 1 kg NPK-gödsel använder man t ex 3-4 kg komposterad eller torkad hönsgödsel.