FÖR YRKESODLARE

Kompendium

Vi på Österlen Sparris har odlat sparris sedan 1997. Vi har kompletterat våra egna erfarenheter med ett omfattande nätverk i andra sparrisländer. Till blivande yrkesodlare lämnar vi gärna råd bl a med hjälp av ett kompendium med råd för yrkesmässig odling av sparris. Kompendiet täcker i princip såväl konventionell som ekologisk odling av grön och vit sparris.

Plantor

Vi erbjuder plantor för yrkesmässig odling. Vi har ett sortiment med de bästa sorterna från Tysklands och Hollands ledande sparrisförädlingsföretag. Vi tar gärna order redan tidigt under vintern före den avsedda planteringen. Leveranserna sker från oss under andra hälften av april.
Sänd oss ett mail och begär vår sortlista för yrkesmässig odling.

Vi kan också tillhandahålla de vanligaste hjälpmedlen för sparrisskörden


Läs mer, klicka på fliken Odla sparris/Yrkesodling alt Sortfilosofi