FAKTA OM SPARRIS forts.


Han- och honplantor

Sparris har skilda han- och honplantor. Båda får blommor, hanplantans är faktiskt större än honplantans. Det är bara honplantorna som utvecklar bärliknande frukter, som på hösten blir vackert röda och uppskattas i blomsterarrangemang.

Detta tar energi från plantan vilket gör att hanplantorna ger 10-15% högre skörd, kanske mer. Det märker man knappast i en hemträdgård men i yrkesodlingar föredrar man sorter med övervägande hanplantor. I en hemträdgård är egenskaper som tidighet, tjocklek, kanske färgen och växtformen viktigare egenskaper.