FAKTA OM SPARRIS forts.

Grön eller vit sparris?

Sparrisen är av naturen grön, men skotten blir blekta om de får växa upp täckta av jord. Det är uppkupningen av jord över plantorna som gör skillnaden mellan grön och blekt sparris. Från början var all sparris grön. Samma sorter som man i Tyskland och Holland odlar som vita, odlar vi i Sverige oftast som gröna.

På grund av motståndet från jorden växer den blekta sparrisen långsammare än den gröna. Den blir därför tjockare och ger högre avkastning. För att skydda sig mot jorden utvecklar den ett skal och måste skalas före tillagningen. Den får också en högre halt av bitterämnen medan den gröna är mjällare och har kraftigare smak. Näringsinnehållet i vit och grön sparris är ganska lika men den gröna har mer vitaminer och mineraler.

För odlaren är grön sparris lättare att skörda än blekt, men den ger lägre avkastning och är känsligare för frost, vind och insekter. För konsumenten är frågan om grön eller blekt sparris en fråga om smak och tradition.